Date: 26 May 2023 @ 16:15 - 17:00

Timezone: Amsterdam

Groningen heeft er met hoogleraar en KNO-arts Myrthe Hol een specialist bij op het gebied van in het botverankerde hoortoestellen, zowel voor volwassenen als voor kinderen die geboren zijn zonder oren (microtie).In haar oratie zal Myrthe Hol ons meenemen in de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Ook zal ze ingaan op de stappen die nodig zijn om te komen tot holistisch werken binnen ecosystemen in de zorg. Samenwerking tussen verschillende disciplines is daarbij een voorwaarde voor succes.

Venue: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen


Activity log