Date: 9 June 2023 @ 16:15 - 17:00

Timezone: Amsterdam

Huurders en verhuurders gaan met elkaar een huurovereenkomst aan, vaak bedoeld voor een lange termijn. In beginsel dient een dergelijke overeenkomst aan partijen de zekerheid te bieden dat ze terug kunnen vallen op wat is afgesproken. De huurbescherming, kenbaar bij het sluiten van de huurovereenkomst, kan partijen daarin beperken. Beleid van de overheid gedurende de huurovereenkomst, in de vorm van een tijdelijke noodmaatregel maar ook van een wetswijziging, kan een verdere inperking opleveren waar partijen mee om moeten zien te gaan.

De leerstoel Huurrecht heeft als doel om de inhoud en ontwikkeling van het huurrecht in het licht van veranderde maatschappelijke en economische omstandigheden beter tot uitdrukking te laten komen in het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. In haar oratie geeft Justine van Lochem verscheidene voorbeelden van recente ontwikkelingen die hun invloed op het huurrecht hebben:

Venue: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen


Activity log